اخـبار

  • یکپارچه سازی کلیه مراکز تصحیح اوراق تعاونی
    در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به تعاونی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر مدیریت و کنترل یکپارچه مراکز و افزایش سرعت و هماهنگی تولید نتایج کشوری در روز آزمون، پس از تجهیز این مجموعه به بیش از 200 سیستم تصحیح اوراق... ادامه مطلب
  • شمارش آرا انتخابات نظام مهندسی ساختمان
    شرکت آتی پارس پایتخت به عنوان مبتکر و ارائه دهنده سیستم ها و خدمات تصحیح انواع اوراق، در مهرماه 1397، مسئولیت خدمات مربوط به ابتکار و طراحی برگه رای قابل شمارش با دستگاه، شمارش سریع و اعلام نتایج انتخابات هیات مدیره نظام... ادامه مطلب
  • تجهیز سازمان تامین اجتماعی
    ارائه سیستم های برگزاری آزمون و بانک سوال به اداره آموزش سازمان مرکزی جهت برگزاری انواع آزمون های کلان کشوری در بازه جمعیت 200 هزار نفری ادامه مطلب

دانلود

Error Page

The following error occurred:

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ';)' at line 2
#0 /home/atiparscow/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /home/atiparscow/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/atiparscow/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(Object(Zend_Db_Table_Select), Array)
#3 /home/atiparscow/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1575): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Table_Select))
#4 /home/atiparscow/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1390): Zend_Db_Table_Abstract->_fetch(Object(Zend_Db_Table_Select))
#5 /home/atiparscow/library/DPCO/Db/Table.php(134): Zend_Db_Table_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Table_Select))
#6 /home/atiparscow/application/models/Customer.php(27): DPCO_Db_Table->fetchAll(Object(Zend_Db_Table_Select))
#7 /home/atiparscow/application/default/controllers/ProductController.php(42): Customer->fetchcustomer4product('http;')
#8 /home/atiparscow/library/Zend/Controller/Action.php(516): ProductController->viewAction()
#9 /home/atiparscow/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('viewAction')
#10 /home/atiparscow/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#11 /home/atiparscow/application/bootstrap.php(148): Zend_Controller_Front->dispatch()
#12 /home/atiparscow/public_html/index.php(7): Bootstrap->runApp()
#13 {main}